DOW nen 8000…

Ja dekada ne perspektive:  Nese ke investuar 1 dollar me 1998, pas 10 vjetesh ke vetem 1 dollar (duke mos marr parasysh inflacionin …qe po ta llogarisesh, ka rrezik t’i bjeri qe te kete mbetur vetem 20 cent.)

Grafiku i meposhtem tregon trajektoren e DOW gjate 10 vjeteve te fundit.Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Rreth konsumerizem.com

konsumerizem.com eshte blog qe diskuton kryesisht tema rreth marketingut dhe sjelljes se konsumatorit. Artikujt (c) Gjergj Dollani.