E ardhmja e reklamimit

Drama Suedeze “The Truth About Marika” eshte tregues i drejtimit qe do te marri reklamimi ne te ardhmen.   Shihni vidjon e meposhtme edhe krahasojeni me filmat e shkurter te BMWs.

YouTube Preview Image


Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Rreth konsumerizem.com

konsumerizem.com eshte blog qe diskuton kryesisht tema rreth marketingut dhe sjelljes se konsumatorit. Artikujt (c) Gjergj Dollani.