Procesi i detajuar per te zgjidhur probleme ne pune

Tabela e meposhtme eshte shume e thjeshte per t’u kuptuar, madje edhe me e thjeshte per t’u aplikuar.Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Rreth konsumerizem.com

konsumerizem.com eshte blog qe diskuton kryesisht tema rreth marketingut dhe sjelljes se konsumatorit. Artikujt (c) Gjergj Dollani.