Reklama politike e Scott Wyatt, kongresmenit Kanadez (Video)

Mediat sociale dhe sidomos faqje te ndryshme mikrofinancimi si gofund.me ose kickstarter.com kane bere qe edhe politikanet te behen me inventiv me reklamat e tyre.  Kjo e Scott Wyatt eshte teper absurde, por efektive si mjet per te terhequr vemendjen.

YouTube Preview Image

 

 Leave a Reply

Formatting: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Other Entries

Rreth konsumerizem.com

konsumerizem.com eshte blog qe diskuton kryesisht tema rreth marketingut dhe sjelljes se konsumatorit. Artikujt (c) Gjergj Dollani.